Šta je poslovni engleski?

Engleski jezik danas nije samo sredstvo globalne komunikacije, već je jezik biznisa. Termin Business English (poslovni engleski, engleski za posao) nastao je da bi opisao engleski koji se koristi u poslovne svrhe. Potreba za njim se svakodnevno povećava, zbog razvoja tehnologije, ekonomije, novih tržišta i otvorene razmene znanja, robe i usluga (da, da, internet). Kada kažemo poslovni engleski, ispada da ga uče samo biznismeni, što povlači pitanje.

Ko uči taj biznis ingliš?

Učenici su uglavnom zaposleni koji koriste engleski na poslu ili studenti i nezaposleni koji time žele da povećaju svoje šanse za dobijanje posla. Poslovni engleski je, dakle, namenjen svima koji koriste ili će koristiti engleski na poslu, bilo koji posao to bio. Stolar koji saradjuje sa poljskom firmom ima potrebe za ovim kursom, kao i bankar koji predsedava međunarodnom konferencijom.

Šta će mi?

Poslovni engleski vam omogućava da budete u stanju da komunicirate na način koji će biti prepoznat i cenjen od strane saradnika i poslovnih partnera. Ljudi žele da definišu i ostvare specifične ciljeve svog učenja, a neki od njih se odlučuju i da ozvaniče svoj uspeh polaganjem nekih od međunarodno priznatih ispita poslovnog engleskog (BEC Preliminary, BEC Vantage i BEC Higher, BEC = Business English Certificate, ispiti se polažu u Beogradu) koji mogu biti prednost pri zapošljavanju.

Ja ništa ne znam, nisam nikad učio, ne znam da li je to za mene?

Neki tvrde da početnik ne može pohađati poslovni engleski, ali ja se ne slažem, pošto postoje načini da se apsolutnom početniku stvori osnova koja omogućava razvoj početnih znanja, kao što su predstavljanje, upoznavanje, kratke telefonske konverzacije, hvatanje beležaka, pisanje kraćih mejlova, i slično.

A je l’ mora da se radi gramatika?

Bilo bi pogrešno i neodgovorno tvrditi da se gramatika ne obrađuje u učenju poslovnog engleskog jezika, jer bez gramatike nema ni preciznosti a ni šanse da dostignete neki veći nivoa, ali se ona vezuje za određenu funkciju. Sve je usmereno ka upotrebi. Na primer, koristimo Could + subjekt + glagol da ljubazno zamolimo nekoga da uradi nešto ili da pitamo za dozvolu da mi nešto uradimo. Could you read on, please?

Ja radim u banci, koji meni engleski treba?
(Business English vs English for Specific Purposes)

Poslovni engleski nije isto što i engleski za specifične svrhe. Poslovni engleski je vrsta opšteg poslovnog kursa koji ne pokriva specifične industrije, dok kurs engleskog za specifične svrhe obrađuje engleski potreban npr. medicinskom osoblju, pravnicima, inžinjerima, farmaceutima itd. Važno je napomenuti da je najveća razlika u vokabularu. Naravno, ukoliko je čitava grupa polaznika iz iste industrije, opšti poslovni kurs se dopunjava vokabularom iz te branše. Takođe svakom pojedinačnom polazniku se može dodati terminologija koja mu je korisna.

I ja sad učim poslovni engleski, a ne znam ni salatu da naručim?

I poslovni ljudi idu u kafanu :). Naručivanje hrane, plaćanje, rezervisanje sobe u hotelu, popunjavanje prijave za konferenciju su i poslovne veštine, i takođe imaju svoje mesto na kursu.

Neću da čitam o Bred Pitu i najvećoj pustinji na svetu!

Mada i to spada u opštu kulturu, to nije tema poslovnog kursa. Lekcije su vezane za poslovne situacije, pa umesto teme o prijateljima i porodici, kurs može da sadrži teme kao što su globalna poslovna kultura, ili radni dan u kancelariji, odlazak na međunarodnu konferenciju, poslovni sastanak, itd.

Šta dobijem ako rešim da učim?

Veštine koje kurs poslovnog engleskog razvija jesu veštine poslovne komunikacije, kako usmene, tako i pismene. Neke od stvari koje učimo da radimo jesu kratka prezentacija, predstavljanje svoje firme, porizvoda i usluge, pisanje ponude, uljudno i afirmativno pregovaranje. Danas i autori kurseva opšteg engleskog počinju da uviđaju da potencijalni polaznik ima praktičnu potrebu koju treba da zadovolji, pa su i udžbenici sve više okrenuti ka tom cilju.

Nemam vremena!

Kao i opšti kursevi engleskog jezika, i poslovni engleski se održava u terminima koji odgovaraju polaznicima. Nezaposleni mogu pohađati nastavu pre podne, zaposleni koji odluče da imaju kurs in company mogu odlučiti da li žele časove pre ili posle, a možda i u toku radnog vremena ako je firma fleksibilna i smatra da je i usavršavanje veština zaposlenih vredno vremena. Grupe na časove dolaze u kasnijim popodnevnim ili večernjim satima, a ukoliko je potrebno, može da se organizuje i intenzivni kurs vikendom.

Bonus informacija: I poslovni engleski podrazumeva da radite kod kuće. Iako se na času vežba komunikacija putem igranja uloga i rešavanja problema, ozbiljni polaznici rade kod kuće ono što zahteva vežbu i promišljanje. Tako da da, ima i domaći. 🙂