Govori k’o Englez
ili
Šta možete da učinite za poboljšanje svog izgovora

‘Znate, tičer, u mojoj firmi svi menadžeri koji su na višim pozicijama pričaju engleski sa tako dobrim akcentom, kao da su nejtivs. Zvuče baš britanski’ priča mi jedna moja učenica, sva oduševljena i impresionirana.
,Baš lepo’, kažem ja. U principu, fino, ali nije neophodno da govorite kao Englez da biste završili posao.
Važnije je da tačno prenesete svoje stavove i da vaš izgovor ne bude prepreka jasnoj komunikaciji i realizaciji planova.
Da bi se to desilo, treba da obratite pažnju na sledeće.

Glasovi

Način na koji se glasovi formiraju u govornom aparatu razlikuje se od jezika do jeziku. Na primer, glas V se u našem jeziku izgovara tako što su gornji zubi iza donje usne, i kada izgovarate taj glas, on je zvučan. Engleski glas V se pravi tako što gornji sekutići blago pritiskaju zadnji deo donje usne, i kada izgovarate ovaj glas, on ne ostavlja trag, bezvučan je. Sad vas zamišljam kako pokušavate 😊

Ili, glas R. U našem jeziku on se rola, podignut jezik vibrira uz prednji deo nepca. U engleskom, jezik je savijen na pola, ne dodiruje nepce i ako duže držite jezik u ovom položaju, dobijete jedno dugačko er… (onaj zvuk kao kad ne znamo šta da kažemo između rečenica).

Glasove TH u this i TH u think da i ne pominjem.  /ᴁ /u npr reči fAbulous je nova muka. (Uputstvo: otvorite usta za A i recite E. Ne otvarajte baš toliko, opustite vilicu i samo malo više od toga otvorite, ipak su ovo Englezi 😊).

Zaključak: glasovi engleskog jezika se tvore dugačije od srpskih glasova.  Da biste što bolje preneli svoju poruku i približili se željenom modelu izgovora, treba da se potrudite da savladate glasove, da ne bi ispalo da ste rekli thorn, a ispalo torn, ili /’wilidž/ a trebalo je /’vilidž/ ili mouse, a trebalo je mouth.

Dužina

U oba jezika glasovi mogu biti dugi i kratki. U oba jezika dužina može biti uzrok zabune. U engleskom možda više nego kod nas; ako promašite dužinu, računajte da će vam tražiti da ponovite šta ste rekli, naročito izvorni govornici. Nije isto ako kažete /fo:/ ili /fo/, /ful/ ili /fu:l/ ili, ne daj bože /pis/ ili /pi:s/.

Zaključak: dužina je važna. Slušajte reči i ponavljajte gde su dugi glasovi, a gde kratki. Do sada ste uvideli da je, prilikom transkribovanja reči, dug glas praćen sa dve tačke. Možete i vežbati, tako što ćete pogledati kako se neka reč čita (u rečniku ili online), probati da pročitate, a potom poslušate izgovor, pa proverite gde ste. Time vežbate i pravilno akcentovanje.

Akcentovanje određenog sloga

U svakoj reči akcenat je na nekom od slogova. Na primer, u reči ‘interesting’, naglasak je na prvom slogu, dok je u reči ‘fantastic’ naglasak na drugom slogu i reč se izgovara /fᵊn’Tᴁ Stik/. Pravila nema, svaka reč je za sebe, pa povedite računa, naročito za reči koje znate kako se pišu, a niste ih koristili ili čuli u govoru. Jedna od takvih reči za mene je ’plethora’, ne koristim je često u govoru, a prvi poriv mi je da kažem pleTHOra, a treba PLEthora.

Zaključak: ne verujte instinktu, vara vas, umesto toga, proverite. Možete odabrati britanski ili američki način izgovora, ali se postrudite da budete dosledni. Tako gradite izgovor koji želite.

Bonus savet: naučite da čitate fonemsku transkripciju. To su ona slova u zagradi koja stoje pored reči u rečniku i pokazuju vam kako se ta reč čita. Na primer /’ru:l/. Brzo ćete uvideti koliko je korisna.

Intonacija

Engleski je jezik pevljiv, glas ide gore-dole, gore-dole, kao talas, i nikada nije ravan. Koju ćete reč izbaciti gore, zavisi od vas, ni tu nema pravila. Na primer, u ‘Tom got a pay raise’, ako se čudite što je to bio baš Tom, naglasite tu reč. Posle toga glas pada, da bi se na PAY ponovo podigao, pa pao na kraju rečenice. Ako želite da naglasite da je Tom uspeo da dobije povišicu, naglasite na GOT, potom glas pada na A, malo se diže na PAY i pada na kraju rečenice.

Bitna informacija: glas pada kod zareza i tačke, a kod pitanja se podiže.

Spajanje reči

Za dobro razumevanje, a potom i prirodniji izgovor, treba da znate da reči nisu izolovane celine, već se vrlo često spajaju. Tom prilikom neki glasovi se izube, a neki se spoje, a nekad, bogami, nešto i dodamo čega tu nije bilo 😊

Na primer: The bus station is around the corner.

Ovde imamo dva velika spajanja, i to busstation gde ostaje jedno S, i aroundthecorner, gde nestaje D iz around, a ostaje samo THE.

U rečenici: Tom and Maria are students, nije moguće zajedno izgovoriti ‘Maria are’ već između ubacujemo glas R radi premošćavanja A iz Maria i A iz are.

Obeshrabreni?

Da li treba da se obeshrabrimo sada kada vidimo koliko posla ima oko izgovora? Napominjem da je ovo pojednostavljena verzija 😊

Naravno da ne. Korak po korak, glas po glas, rečenica po rečenica. Samo obraćanjem pažnje na ove elemente mnogo ćemo učiniti za svoj izgovor.

Da kažemo bad umesto bed, entrepreneur, a ne entrePREneur.

Da ovladamo intonacijom, pa da bude jasno kad smo uputili pitanje, a kad završili rečenicu.

Da naučimo da village, very, various, vanity počinju glasom /v/ a ne /w/ i da to /v/ napravimo u ustima ‘po engleski’.

Posle može malo šminkeraja, pa da se pravimo Englezi. Ili Amerikanci. Ili ko god želite da budete.

Javite mi gde zapinje, da poguramo 😊

Želite da se prijavite? Pošaljite nam poruku.

Želite da se prijavite?
Pozovite nas.