,Stalno pravim iste greške!’

,Nikako da zapamtim tu reč!’

,Ubiše me pitanja, ne mogu da pohvatam dal’ je do, have ili is!’

Tragajući za dobrim nazivom ovog teksta, pojavljivale su mi se fraze kao ,Kako izbeći greške u engleskom’, pa sam ukapirala da je glupo da obmanjujemo ljude da će greške izbeći, jer izbeći ih neće, ali ih mogu osvestiti i baviti se njima, pa na kraju i ispraviti 😊 .Ili ,10 najčešćih grešaka koje svi pravimo’. To je lepo, ali šta kad ispravimo tih 10?
Greške tokom korišćenja engleskog su veoma čest izvor zabrinutosti ne samo početnika u učenju engleskog, već i onih koji se engleskim služe u poslu, i to na visokom nivou odgovornosti i odlučivanja.
Početnike čeka dug put učenja, pa ovaj tekst mogu pročitati kao ohrabrenje da greškama još niko nije umakao (a ako to pokušavate, sigurno znate da je mučno). Greške kojima ćemo se ovde baviti se odnose na one koji već rade na engleskom, pa je veća šansa da nešto zabrljaju.
Tri stvari treba uvek da imate na umu:
1. greške su ok, normalne su, ne samo za nas, već i za one kojima je engleski maternji jezik.
2. greške se neće same od sebe rešiti, što znači da treba njima da bavite i na njima da radite.
3. Greške je MOGUĆE popraviti 😊

Treba napraviti razliku da li greška koju pravimo dovodi do nerazumevanja, pogrešnog dogovora, pogrešnih postupaka i u najgorem slučaju, gubitka novca, ili se radi o gramatičkoj grešci ili pogrešnoj upotrebi neke reči, koja se može ispraviti, dodatno objasniti i ne utiče na posao.
Drugi slučaj je, naravno, mnogo lakši. Ipak, ista pravila se mogu primeniti u obe situacije. Ako ste primetili da ste napravili grešku, odmah se ispravite, parafrazirajte rečenicu ili reč, pokušajte da jasno formulišete svoju ideju, ili, još bolje, pitajte sagovornika da vam objasni kako je on razumeo vaš predlog, žalbu ili zahtev.
Osim toga, veoma je korisno napisati mejl nakon svakog sastanka ili razgovora, gde ćete opisati navažnije postignute dogovore ili istaknuta pitanja tokom tog određenog razgovora. Dok pišete, imate više vremena i resursa, možete razmišljati o jasnim formulacijama, a, ukoliko nešto niste dobro razumeli, ili ste napravili grešku, partner kome ste mejl poslali će ukazati na nju, tako da možete biti sigurni da je dogovor postignut i da je jasan svima, kao i da su sve strane saglasne sa njim. U prvo vreme, možete svoj mejl pokazati kolegi ili saradniku da vam potrvdi kako je razumeo mejl, kao double check. 😊
Ne bežite od svoje greške. Ne prelazite preko nje. Ne gurajte je pod tepih. Osvestite je. Primetite koja je to greška koja vam se ponavlja. Da li je to does u pitanjima? Da li se mučite sa nepravilnim glagolima? Present Perfect-om? Niste sigurni kako se izgovaraju brojevi? Koristite reč basically, a niste baš sigurni šta tačno znači?
Istog časa kad je postanete svesni, greška prestaje da vas plaši. Nakon što ste je izdvojili, počnite da se njome detaljnije bavite. Pronađite pravilo, pročitajte definiciju, pogledajte spelling. Napišite na papirić, zalepite negde. Razmislite gde biste konkretno mogli tu gramatiku ili reč da upotrebite? Sa kim? Vezano za šta? I za šta još?
Što se reči tiče, najbolje je da joj odmah nađete upotrebu u svom kontekstu. Moji eksperimenti su pokazali da gotovo svaka reč, ako nije stručna, može da se iskoristi u velikom broju situacija. Na primer, reč ’mitigate’ (reduce harmful effects of something). U medicini, a painkiller can mitigate the pain. U ekonomiji economic measures can mitigate the effects of covid-19. U biznisu selling in bulks mitigates the transport costs. Vidite na šta mislim? Ako vam se dopada reč, želite da je koristite, pronađite joj mesto, vežite je za vašu temu. U protivnom će se pojaviti nepozvana, verovatno na pogrešnom mestu 😊.
Najbolje je greške otklanjati jednu po jednu, ili više njih, ali različitih vrsta: jedno vreme i nekoliko reči; jedan idiom i član a/an ispred imena zanimanja. Previše stvari istovremeno može da nas još više zbuni.
Ako ste, što je često, primetili da stalno postavljate neispravna pitanja u Present Simplu, prvo možete da proučite pravilo za postavljanje pitanja (To ste se i sami setili😊) Zatim, pre nekog razgovora, razmislite koja bi pitanja mogli da postavite, i kako bi ona zvučala. Osim toga, ja često preporučujem brojanja elemenata u pitanju, tako da pitanje u Present Simplu može da ima 4 (Do you like __________? ili 5 elemenata (What do you like __________?) Do/Does + S + V + sve ostalo ili WH + do/does + S + V + sve ostalo. Kako vam se čini? Mnogi đaci se naviknu na brojanje, pa uvide da im nedostaje neki deo, prvo pronađu koji, i dobijemo ispravno pitanje. Proces nije brz i zahteva određeno vreme za razmišljanje, ali je efikasan, a vreme razmišljanja biće sve kraće.
Neke greške se teže ispravljaju od drugih. Stare, ukorenjene gramatičke greške zahtevaju čišćenje starih programiranih odgovora, i svež prustup istoj stvari, kao da to radite prvi put. Na primer, đaci često Past Simple vezuju za srpski jezik, na srpskom koristimo dve reči za izražavanje prošle radnje: Ja sam išao u bioskop, pa često čujem I was went to the cinema. U ovom konkretnom slučaju vredi zapamtiti i podsećati se da Past Simple ima samo jednu reč😊
,Razmišljaj na engleskom!’ čućete često. Niko ne kaže kako se to razmišlja na engleskom. Pa, ne razmišlja se uopšte. Onog trenutka kada nešto uvežbate, dovoljno puta ponovite, ispravite grešku, prestajete da razmišljate o tome, a mozak prelazi na nešto drugo.
Savetujem vam da probate sve navedeno. Čim vam se ukaže prilika demonstrirajte svoje novo razumevanje. Naravno, nema garancije da će postupak biti 100% uspešan, ali ćete se svakako bolje osećati, i biće vam lakše da probate ponovo. To se zove učenje.

mistakes

Želite da se prijavite? Pošaljite nam poruku.

Želite da se prijavite?
Pozovite nas.