Kurs poslovnih veština

namenjen je vama koji ste već učili engleski jezik, i kada radite test uradite ga na srednjem ili višem srednjem nivou, ali ne posedujete samopouzdanje u veštinama koje su vam potrebne ili će vam biti potrebne na poslu. On obuhvata četiri segmenta (veština) i to:

Šta ćete naučiti na kursu?

  • Veštinu predstavljanja sebe, svoje firme, kolega, proizvoda i/ili usluge, uz isticanje prednosti istih (korisno je prilikom upoznavanja, prodaje, pozdravljanja poslovnih partnera, kao početak prezentacije) 

  • Veštinu učestvovanja i vođenja sastanaka, gde se upoznajemo sa tokom sastanka, prolazimo deo po deo, uvežbavamo funkcionalni jezik, savladavamo jezik pregovora. Sve vreme se održavaju mini simulacije sastanaka (briefing, brainstorming, problem solving, negotiating, rejecting). Svaki polaznik ima puno prilika i da učestvuje i da vodi sastanak, a teme se biraju tako da odgovaraju vašim trenutnim potrebama

  • Veštinu pisanja poslovnih mejlova, gde savladavamo strukturu elektronskog pisma, obaćamo pažnju na to koje sve vrste mejlova postoje, koja je razlika između manje i više formalnog mejla i kako da održimo konsistentnost do kraja

  • Veštine održavanja prezentacije: učimo o delovima prezentacije i koji izrazi nam mogu koristiti u kom delu; oni koji nisu bili slobodni da govore, sada to rado čine, predstavljaju ideje ili stvari koje su njima važne, jer najbolje govorimo o nečemu što poznajemo i volimo! Svaki polaznik na kraju ovog segmenta održava kraću prezentaciju i dobija priliku da podeli neko svoje znanje sa ostalim učesnicima.

Tokom ovog kursa obnovićete gramatiku potrebnu za navedene veštine (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, going to future, pasiv, indirektna pitanja, prvi i drugi kondicional) i unapredićete opšti poslovni vokabular. Bićete u stanju da samopouzdano, demonstrirate u praksi, na svom radnom mestu, ove četiri veštine.
I to nije sve: tokom ovog kursa unapredićemo vaš LinkedIn profil i proći ćemo kroz najčešća pitanja na razgovoru za posao

Kurs poslovnih veština traje 4 meseca, uz dinamiku nastave 2 x nedeljno x 90 minuta.
Grupe su od 4 do 6 polaznika.
Cena kursa je 40.000 podeljena na 4 mesečne rate.

Tokom ovog kursa obnovićete gramatiku potrebnu za navedene veštine (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, going to future, pasiv, indirektna pitanja, prvi i drugi kondicional) i unapredićete opšti poslovni vokabular. Bićete u stanju da samopouzdano, demonstrirate u praksi, na svom radnom mestu, ove četiri veštine.
I to nije sve: tokom ovog kursa unapredićemo vaš LinkedIn profil i proći ćemo kroz najčešća pitanja na razgovoru za posao

Kurs poslovnih veština traje 4 meseca, uz dinamiku nastave 2 x nedeljno x 90 minuta.
Grupe su od 4 do 6 polaznika.
Cena kursa je 40.000 podeljena na 4 mesečne rate.

Prijava za kurs poslovnih veština

Prijava za kurs poslovnih veština

Poslovni kurs engleskog jezika za mene je dobar jer imam direktnu praksu konverzacije koja mi je potrebna za rad sa inostranim klijentima. Pored konverzacije, vežbamo i kako pravilno formalno i neformalno pisano komunicirati sa klijentima na engleskom jeziku i koje su to fraze koje se koriste u pisanoj i verbalnoj komunikaciji.
Pored svega navedenog, profesorica je pravi prijatelj i ima strpljenja i energije za svakog učenika.

Nenad Baranovski • Web developer

Moja očekivanja od samog kursa su još na početku bila prevaziđena. Svaki čas je drugačiji i zanimljiviji od prethodnog. Ne samo da učimo jezik, nego razvijamo i poslovne veštine, i to je najbitnija razlika u odnosu na kurseve koje sam nekad pohađala.

Olivera Jakovljević • vlasnik salona Pour Elle

Zaista sam zadovoljna načinom rada, smatram da sam za dva meseca usvojila dosta novih izraza, postala sigurnija u sebe i proširila znanje iz gramatike. Ono što mi se najviše dopada je što profesorica ume da prenese znanje, ima dobre ideje, ne davi nas suvoparnim tekstovima već nečim što će nam zaista služiti u poslu i uvek je dobro raspoložena. Sve preporuke.

Bojana Mirković

Kurs poslovnih veština u školi Mentor mi je pomogao da mi engleski bude tečniji i izražajno bogatiji. Veoma mi se dopada i smatram veoma korisnim što Jelena postavi situaciju i zadatke gde je potrebno intenzivno kreativno razmišljanje. Takođe, kroz engleski jezik na ovom kursu učimo savladavanje veština u poslovnom i svakodnevnom životu. Na kraju, izražavanje na engleskom jeziku u grupi mi pomaže da savladam tremu i generalno budem sigurniji.

Vladimir Zeljković • menadžer prodaje

Saveti iz poslovnog engleskog u vašem sandučetu