Značaj profesionalnog predstavljanja

Sigurno ste svi čuli frazu da nikada ne dobiješ drugu šansu da ostaviš dobar prvi utisak.

Nažalost, u mnogim situacijama je to tačno.

Verujem da tih prvih nekoliko sekundi koje dobijemo i tokom kojih nas nepoznata osoba ’doživi’ na određeni način, mogu odrediti naš dalji odnos sa tom osobom. Ili odsustvo istog.

Predstavljamo se u raznim situacijama. Na razgovoru za posao, novom šefu, kolegi u čajnoj kuhinji, na početku prodajne prezentacije ili kada želimo da ponudimo neku uslugu ili proizvod. Predstavljamo se na društvenim mrežama, i na svakoj govorimo nešto o sebi. Predstavljanje može, dakle, biti usmeno i pisano.

U svim ovim situacijama ključno je dati one informacije koje bi mogle zanimati našeg sagovornika/publiku.

Šta to znači?

Tip 1.

Znači da ono što obično govorimo o sebi treba da prilagodimo slušaocu – da se zapitamo šta je to što bi moglo doprineti povoljnom ishodu te komunikacije.

Na primer, ako sam se prijavila za posao nastavnika engleskog online za odrasle, nije bitno što sam 10 godina predavala deci i uživala u tome, već ću veću pažnju posvetiti onom delu svog iskustva koje ima veze sa odraslima.

Dodatak za tip 1:

Ako se predstavljamo putem CV-ja i motivacionog pisma, nećemo slati svima jedan te isti dokument. Treba imati na umu da je svaka firma različita, makar i sama pozicija bila istovetna. Svaka firma ima drugačiju kulturu i vrednosti o kojima treba da se obavestimo na vreme, i na neki način pokažemo da delimo slične vrednosti.

Primer 2.

Ako se upoznajemo sa nekim u formalnoj situaciji, reći ćemo svoje ime i poziciju u firmi, možda ime osobe koja je iznad nas.

Primer 3.

Ukoliko treba da držimo predavanje treba da istaknemo one činjenice o nama koje će doprineti da kod publike steknemo kredibilitet, da pokažemo da smo osoba koju vredi saslušati jer ima šta da kaže.

Sve što važi za nas lično, važi i prilikom predstavljanja firme.

Ako dobijem upit da organizujem kurs poslovnog engleskog u firmi koja se bavi digitalnim marketingom, istaći ću svoje prethodno iskustvo u tom polju. A šta ako nemam iskustva, pitate se vi. U tom slučaju ću istaći svoje iskustvo u kreiranju specijalizovanih kurseva za firme i zaposlene u skladu sa njihovim potrebama i navesti nekoliko firmi koje su bile zadovoljne saradnjom. Znači, delimo ono što imamo, na najbolji mogući način.

A kako predstavljamo proizvode?

Evo da uzmemo primer prodajne prezentacije. Zamislite da farmaceut koji radi u firmi koja se bavi uvozom i prodajom medicinske opreme dogovori prezentaciju u bolnici gde treba da demonstrira novi model sterilizatora.

Verzija 1.

Good morning, everyone, thank you for coming here today. I would like to talk about our new sterilizer which is the latest model of SMD production. It has a chamber which can take 50 instruments at any one time. It is produced in Japan, which is famous for its dedication to detail and I can guarantee the highest quality. Only two other hospitals in Serbia have one. It costs EUR 100,000, and we can deliver it in 30 days’ time.

Verzija 2

Good morning, everyone, thank you for coming here today. I would like to talk about our new sterilizer which is the latest model of SMD production. It can sterylize 2 times more intruments than your current one and the sterylizing cycle is only 30 minutes long, as compared to 75 minutes of the older model. This means that you can sterylize over 2 times faster, and therefore perform more interventions per day, without waiting for clean instruments. At the same time, you will save electricity because the machine is power saver at A+ level. We can deliver it in 30 days’ time and you can pay in 24 equal installments.

Šta vama bolje zvuči?

Stoga, naučite da se predstavite profesionalno na engleskom jeziku u različitim situacijama na našem kursu poslovnih veština, postanite samouvereni da biste se bez opretećenja fokusirali se na poslovne ciljeve. Za detaljne informacije o ovom i drugim kursevima Mentor škole pišite nam u kontakt formi.

Želite da se prijavite? Pošaljite nam poruku.

Želite da se prijavite?
Pozovite nas.