Zamislite kad bi mogli da znate koje vreme vam je potrebno kada želite nešto da kažete na engleskom? Zamislite da ne morate da razmišljate o tome?

Ja sam to zamislila, a sad ću pokušati i vama da prenesem deo te ideje. Verujem da ima neka tajna veza između gramatike i onoga što treba da kažete/napišete.

Present Simple je, u mom iskustvu, uz Present Perfect najteže vreme za tačno korišćenje.

Šta pod time mislim?

Treba paziti da se na glagol za treće lice doda s/es, pa da se to isto s/es skine u pitanjima i odričnim rečenicama, pa da li u pitanjima treba do ili does, is ili are…  Zatim imamo oblik ’have got’, za koji se mnogi slažu da je nepotreban, ali ipak opstaje i kvari nam sreću. A gde je ’there is/there are’, pa modalni glagoli…

Greške vezane za Present Simple uočavam i kod učenika sa visokim nivoom znanja.

Kako onda postići tačnost u govoru?

To se u početku postiže promišljanjem pre izgovaranja, kao i dovoljnom praksom u korišćenju, jer sve što se ne koristi se zaboravi (osim vožnje bicikla J).

U kojim prilikama ga koristimo? Opšte je mesto da se ovo vreme koristi za opis dnevnih aktivnosti, rutina, svega što se događa određenom učestalošću. Na višim nivoima učimo da ponekad Present Simple možemo koristiti i za izražavanje budućnosti.

Evo tri korisna saveta gde treba koristiti Present Simple u poslovnom kontekstu:

  1. Kada govorimo o činjenicama o sebi, svom radnom mestu i odgovornostima na njemu. Sve isto važi i kada govorimo o drugima J

Primer: My name is Jelena Perišić and I am the owner of Mentor Business English Online. My responsibilities involve creating new courses, testing students and delivering classes. I am also responsible for marketing activities and posting on social media.

  1. Kada govorimo o tome čime se firma bavi, koji su njeni proizvodi ili usluge i koje su prednosti istih.

Primer:  Mentor Business English Online is an online school which delivers Business English courses online. We also offer in-company trainings in Novi Sad. Our students are from different places in Serbia and abroad. Business English courses are very practical, time-limited and highly effective.

One of the most popular courses is Business Skills course. It is aimed at students at intermediate level of knowledge. The course offers training in four basic business skills: professional presenting of yourself, your company, product or service in different situations, business e-mails writing, chairing and participating in a meeting and the skill of delivering a presentation. One of the main advantages of this course is its connection to real life and students’ contexts, because every student learns about things necessary for their workplace and interests.

  1. Čak i kada govorimo o planovima za budućnost možemo posegnuti za Present Simplom.

Primer 1: We plan to expand our business, create a few new and original courses, and also train and hire more teachers. An idea is also to create a fully online, self-accessible Business skills course.

Primer 2: Our CEO has a meeting with Mr. Yamamoto on Friday at 10 am. Then we catch a 12 o’clock flight to Hong Kong.

Kod drugog primera se radi o nekoj aktivnosti koja je deo agende, ili ima svoj ’timetable’. Najčešće se odnosi na polaske i odlaske aviona, vozova i autobusa, na zakazane sastanke, na raspored časova (Our next class starts in 10 minutes).

Zaključak: sada smo napravili vezu između Present Simpla i predstavljanja sebe, svoje firme, kao i govorenja o budućim događajima čiji raspored znamo. Sledeći put kad bude trebalo da predstavite svoju firmu, opustite se, Present Simple je tu! Odaberite nekoliko lepih glagola, pripremite svoje prednosti i samo napred!

Neka engleski radi za vas!

Želite da se prijavite? Pošaljite nam poruku.

Želite da se prijavite?
Pozovite nas.