10 stvari koje ste hteli da znate o poslovnom engleskom, a niste imali koga da pitate

Šta je poslovni engleski? Engleski jezik danas nije samo sredstvo globalne komunikacije, već je jezik biznisa. Termin Business English (poslovni engleski, engleski za posao) nastao je da bi opisao engleski koji se koristi u poslovne svrhe. Potreba za njim se svakodnevno povećava, zbog razvoja tehnologije, ekonomije, novih tržišta i otvorene razmene znanja, robe i [...]