Hvala na prijavi za kupovinu priručnika

Small Talk: Big Deal

Iznos od 2.500 dinara možete uplatiti na račun 340-11423868-75.
Primalac: Mentor kursevi engleskog jezika Novi Sad, Bulevar Evrope 19
Svrha uplate: Small Talk: Big Deal pdf
Po evidenciji uplate, šaljem priručnik i fiskalni račun na mejl koji ste naveli.

Ako imate neko pitanje, javite se na jelena@poslovniengleski.rs 🙂
Pozdrav,
Jelena

Small Talk: Big Deal